We noemen het (Stichting!) TantraWijzer

09-05-2022

Het is zover! Op 9 mei 2022 ondertekenden we bij de notaris de statuten van Stichting TantraWijzer.

“We gaan het doen, we zien wel hoe ver we komen, en we noemen het TantraWijzer.”

Met deze boodschap begon het verhaal van TantraWijzer in 2019 met een groepje aanbieders en betrokkenen, dat zichzelf lange tijd ‘het kernteam’ noemde.

Al langere tijd waren tantra professionals met elkaar in gesprek over professionalisering van het werkveld. Wat is er nodig om professionele tantra aan te bieden? Wat is eigenlijk ‘professionele tantra’? Hoe sluiten we aan bij de de waarden en normen in de samenleving en houden we tegelijkertijd ruimte voor de eigenzinnigheid van tantra?

De meest passende stap zagen wij in 2019 in het creëren van TantraWijzer, een platform voor tantra professionals.

Op een platform kun je mensen verzamelen, elkaar ondersteunen, en verder bouwen. Je begint bij de basis en als die goed staat, kun je groeien. Zeker in het tantra werkveld, wat zo veelzijdig is, en wat niet altijd binnen alle bestaande kaders past, kan het een uitdaging zijn de mogelijkheden te zien om samen te groeien in professionaliteit. Door met elkaar in gesprek te gaan, bewuste vragen te stellen en te reflecteren, maken we die mogelijkheden zichtbaar en onderzoeken we hoe die te realiseren.

De TantraWijzer website

Een jaar lang werkten we met het kernteam aan de fundamenten. We bouwden een website, bedachten stellingen voor de TantraCheck (uitdaging: kan jij een achttiende stelling voor ons bedenken? Het is moeilijker dan het lijkt), en verzamelden meer collega’s die met ons dit avontuur wilden aangaan.

Ook de serieuzere onderwerpen kwamen aan bod. We stelden een ethische gedragscode op. Want “de ethiek van een tantrika zit in je hart” is mooi, maar als je dat wat er in je hart speelt op papier kan uitleggen, is dat natuurlijk nog mooier. Ook biedt een gedragscode een kader van waaruit je in gesprek kan gaan wanneer er iets niet goed gaat. Je kunt helderder bepalen wat de afspraken en verwachtingen waren, en zien of deze al dan niet gevolgd zijn.

Samen ontwikkelen

Eén van de pijlers van TantraWijzer is wijsheid en ervaring delen. Als professionals onder elkaar, maar ook met andere geïnteresseerden. Daarom houden we regelmatig intervisiebijeenkomsten waarin we met collega’s spreken over casussen die we in ons werk tegenkomen. Van moeilijke klanten tot coronaregels, en van praktische tips tot ethische vraagstukken. Zo leren we van elkaar en blijven we reflecteren op hoe we ons werk uitvoeren.

Naast intervisie organiseren we vier tot zes keer per jaar een inspiratiebijeenkomst. Soms alleen voor professionals, maar ook voor een breder publiek. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen we elkaar wat beter leren kennen en gaan we op een luchtige, en vaak ook diepgaande, manier in gesprek over een thema rondom tantra en professionaliteit. Zien we jou bij de volgende inspiratiebijeenkomst? Tantra en het mixen van tradities, verrijkend of verwarrend?

Stichting TantraWijzer

Ondertussen zijn we als kernteam op de achtergrond blijven nadenken over hoe we de organisatie van TantraWijzer vorm wilden geven. Wat is er nodig voor een platform, waar willen we naartoe en welke stappen kunnen wij zetten? Als we het werkveld professioneler willen maken, dan moeten we zelf ook meebewegen.

En zo was het op 9 mei 2022 tijd voor de volgende stap in het professionaliseren van onszelf als TantraWijzer. Op die dag hebben we TantraWijzer officieel laten registreren als Stichting TantraWijzer. Zo blijven we bouwen aan een meer open en professioneel tantra werkveld.

En verder

De komende tijd blijven we natuurlijk de informatie op de website uitbreiden en blijven we samenkomen voor intervisie en inspiratie. Ook is er een evenementenagenda in de maak waar je een overzicht gaat vinden van verschillende tantra workshops, retreats en festivals.

Hartelijke groet namens het TantraWijzer kernteam (nu bestuur!),
Wendy (voorzitter), Hilde (Secretaris), Janne (penningmeester), Eli (lid) en Corine (lid)

Reacties

  Ellen Gille - 11-05-2022

  Dank voor jullie inzet en de mogelijkheden die jullie creeren. Het is zo nodig dat mensen een ander beeld van tantra krijgen, juist in deze periode met alles wat omhoog komt in de media. Laten we met elkaar tantra in het hart dragen en uitdragen en meer mensen inspireren om op een positieve manier in het leven te staan en een bijdrage te zijn aan elkaar. Ellen

   Maria Jansma - 13-05-2022

   Ben heel blij met jullie inzet en wat jullie al bereikt hebben. Dank jullie wel dat jullie tantra naar een ander level optillen.

   Schrijf een reactie