Aanmeldformulier TantraWijzer

Om een bedrijfspagina te krijgen op de TantraWijzer website hebben we een aantal gegevens van je nodig.
We zijn ons bewust van de veelkleurigheid van het tantra werkveld en de eigenzinnigheid van tantra professionals. Daarom willen we een open houding hebben met betrekking tot de aanmeldingen. Voor toelating hanteren we onderstaande criteria:

  • Je hebt een bedrijf met een Nederlands KvK-nummer en bent minstens een jaar actief als tantra professional.
  • Je hebt bewust nagedacht over wat tantra voor jou inhoudt en hoe dat vorm krijgt in je werk.
  • Je verbindt je op je website expliciet met tantra door te benoemen en beschrijven wat je tantra aanbod is en wat je visie is.
  • Je onderschrijft de ethische gedragscode van TantraWijzer, en vermeldt dit op je website met een link naar https://www.tantrawijzer.nl/ethiek
  • Je hebt een verwijzing naar https://www.tantrawijzer.nl/ op je website op een goed vindbare plaats.

Om bovenstaande te toetsen stellen we een aantal vragen. Zo krijgen we een beeld van wie je bent, wat je doet en wat je visie op Tantra is. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Tevens realiseren we ons dat het om een momentopname gaat, wetende dat je je altijd blijft ontwikkelen en dat een visie niet vastligt, maar kan groeien of veranderen.

Met het insturen van het aanmeldformulier bevestig je dat je zelf verantwoordelijk bent voor het naar waarheid invullen van het formulier, en voor de diensten die je als tantra professional aanbiedt. Op de afspraken gemaakt met Stichting TantraWijzer zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
De jaarlijkse contributie bedraagt €50,-. In het jaar van aanmelden is de contributie €2,50 per volledige kalendermaand t/m 31 december. Meer informatie vind je op de pagina Tarieven & Betaling.

Liever rustig het formulier invullen? Download hier het formulier als word-bestand, en stuur het door naar contact@tantrawijzer.nl.

Persoonlijke Gegevens

Factuurgegevens

Motivatie

Wat is jouw motivatie voor je aanmelding bij TantraWijzer?

Wat is jouw visie op tantra?

Hoe verwerk je deze visie op tantra in het werk dat je doet?

Sinds wanneer ben je actief als tantra professional?

Welke relevante opleiding/ervaring heb je?

Waar is jouw tantra aanbod op je site te vinden?

Welk nieuws wil je van TantraWijzer ontvangen?

Ik wil alleen de noodzakelijke mailings voor aangesloten aanbieders ontvangen

Ik blijf ook graag op de hoogte van nieuwe artikelen, aanbieders en inspiratiebijeenkomsten

Jouw Rol Binnen Stichting TantraWijzer

Heb je interesse om deel te nemen aan intervisie-bijeenkomsten?

Wil je op een andere wijze iets bijdragen aan het TantraWijzer platform? Zo ja, hoe?

Ik bevestig dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld, de algemene voorwaarden accepteer, en de ethische gedragscode van Stichting TantraWijzer onderschrijf.

Ik ben een robot

Ik ben geen robot