Spiritual Sexual Shamanism en Tantra

31-01-2022

Oorspronkelijk geplaatst op

Door Frank Schulpen en Monique Blom

Frank en Monique organiseren onder de naam Seedz for Life trainingen en workshops, gebaseerd op het spiritual sexual sjamanism. Hun missie is mensen -weer- toegang geven tot de pure kracht van het bestaan.

Dit artikel vertegenwoordigt de visie van de auteur, deze hoeft niet overeen te komen met de visie van TantraWijzer.

Wat is sjamanisme?

Sjamanisme is een verzamelnaam van spirituele inzichten en rituelen. Duizenden jaren geleden vond je over de hele wereld vormen van sjamanisme waarmee de mensen hun verbinding met het leven en de kosmos uitdrukten, het is de oudste vorm van bewuste spirituele beleving. De natuur speelde daarbij een grote rol, niet alleen de fysieke natuur maar vooral de spirituele dimensie daarvan. Met de komst van de grote wereldgodsdiensten als Jodendom, Christendom en Islam verdween deze traditionele vorm van sjamanisme. Op dit moment zijn er slechts enkele culturen waar het sjamanisme nog wordt gevierd, zoals de Sami-cultuur in het noorden van Scandinavië en binnen dorpsgemeenschappen in Mongolië.

Wat is spiritual sexual sjamanism?

Spiritual sexual shamanism is een vorm van sjamanisme waarbij seksuele energie wordt gebruikt om meer direct contact te krijgen met de essentie van het bestaan. Die essentie is ‘sacred’, vandaar dat we ook wel spreken over ‘sacred sexuality’. Gebruikt in rituelen wordt het een poort, een gateway naar andere lagen van het bewustzijn, voorbij persoonlijkheid, identiteit en ego.
Seksuele energie is de meest krachtige energie die er is, het is levenskracht, life-force. Omdat het bij sacred sexual shamanism gaat om de kracht van het leven, gaat het ook over de kracht van de dood. Anders dan wat wij normaal gesproken onder ‘seks’ verstaan is seksuele energie binnen het sjamanisme een overal aanwezige, krachtige energie van het leven en het bestaan zelf.

In het oorspronkelijk sjamanisme waren er sjamanen die als taak hadden te reizen tussen de verschillende werelden van bewustzijn. In de ‘moderne’ benadering is uitgangspunt dat iedereen, met behulp van sjamanistische oefeningen en rituelen, in staat is toegang te krijgen tot de ‘sacred levels’ van het bestaan. Iedereen heeft een sjamaan in zich.

Tantra en spiritual sexual shamanism.

Hoewel sexual shamanism gebaseerd is op de oeroude gebruiken van het oorspronkelijke sjamanisme is het in de huidige vorm pas recent ontwikkeld. In het ‘moderne’ sexual shamanism worden naast de oude rituelen ook inzichten en oefeningen gebruikt uit het emotional bodywork en tantra. Dat laatste is niet vreemd want ook de bron van tantra ligt binnen het sjamanisme. Als je daar meer over wilt weten kunnen we het boek ‘Tantra’ van Daniel Odier aanbevelen, waarin hij schrijft over zijn inwijding in deze vorm van sjamanistische tantra.

Een vergelijking maken tussen tantra en sexual shamanism is lastig en een beetje tricky, omdat er vele vormen van tantra zijn. Zoiets als ‘de Tantra’ bestaat eigenlijk niet. Maar we kunnen je wel iets vertellen over hoe wij zelf het verschil ervaren:
De meeste tantra die op dit moment wordt aangeboden is de zgn. ‘neo-tantra’, dat is een vrij recente stroming ontstaan in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en eigenlijk een mix tussen Westerse –psychologische en therapeutische- inzichten en spirituele tradities uit India en Tibet. Deze tantra laat je contact maken met je hart, brengt je in een flow van harts –liefdes- energie waarmee je je verbindt met anderen, en met het grote geheel, de spirituele dimensie. In onze ervaring richt deze tantra zich vooral op de bovenste chakra’s.
Ook in het sjamanisme gaat het uiteindelijk om liefdesenergie maar dan via de weg van ‘empowering’. Daarmee wordt bedoeld het ervaren van de enorme kracht van het bestaan en je die kracht –weer- toe eigenen.
‘Embodiment’ neemt een belangrijke plaats in: je ervaart jezelf en de wereld door en via je lichaam. Bewustzijn zit niet alleen in je hoofd maar ook in je hart, je buik en je seks. Het ervaren van al deze dimensies door het stimuleren van stroming in je lijf -mentale stroming, emotionele stroming, energetische stroming, seksuele stroming- is een belangrijk onderdeel binnen de oefeningen en rituelen. Net als bij Tantra zijn ademhaling, beweging/dans en aanraking daarvoor belangrijk.

The dark side

In sexual shamanism is er vaak meer aandacht voor de onderste chakra’s en de ‘dark side’; niet alleen de lichte energie van liefde en verbinding maar ook de donkere energie van de pure kracht van het bestaan. Sjamanisme werkt meer dan tantra met rituelen waarin die donkere kant wordt verkend, inclusief het verkennen en je weer toe-eigenen van je ‘shadows’. Shadows zijn onderdelen van je persoonlijkheid die je hebt weggestopt omdat je ze als ‘niet gewenst’ beschouwt. Door weer contact te maken met je shadows kun je ook weer beschikken over de energie die daar ligt opgeslagen. Het gaat uiteindelijk om het weer toe eigenen van je eigen power, om zonder schaamte en zonder schuld de kracht en de essentie van het leven te ervaren, en te vieren.

Seksuele energie wordt daarbij omarmd als een middel, een voertuig om met deze lagen contact te maken en te reizen naar een ander bewustzijnsniveau waarbij je ego, identiteit en gender er minder toe doen. Seksuele energie is niet iets om je voor te schamen of weg te stoppen binnen de privacy van je slaapkamer, het is iets wat kan worden gevierd, sexual shamanism is wat dat betreft ‘shameless’. Contact maken met je seksuele energie, als onderdeel van het collectieve, overal aanwezige veld van seksuele energie, is een belangrijk onderdeel van sexual shamanism en kan daarmee binnen workshops en trainingen explicieter aan bod komen dan in andere tantra-workshops.

“Shamanism is not a sweet kitten you can take on your lap, it’s a roaring lion. Shamanism is about being F* alive, that’s all. Just be F* alive!”
(Bruce Lion, international shamanic teacher)

Reacties

    Anna - 25-11-2022

    Graag nieuwsbrief

    Schrijf een reactie