Tarieven en Betaling

Contributie

De jaarlijkse contributie voor een vermelding op de TantraWijzer website bedraagt €50,-.
In het jaar van aanmelding bedraagt de contributie €2,50 per volledige kalendermaand (t/m 31 december).

Betaling

Betaling van de contributie vindt plaats voor 1 januari van het nieuwe jaar, of voor de eerste dag van de kalendermaand waarop het lidmaatschap ingaat.
Stichting TantraWijzer is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86364898 en is vrijgesteld van BTW.

Geldigheid

Bovenstaande tarieven zijn geldig met ingang van 25 januari 2020.
Bij wijziging van tarieven worden aanbieders hiervan op de hoogte gebracht.
Bij afmelding gedurende het jaar, of wanneer een aanbieder tijdelijk onzichtbaar wordt gemaakt op de website (bijv. in geval van een klachtenprocedure) vindt er geen restitutie van het contributiebedrag plaats.
De kortingsprijs in het jaar van aanmelding is eenmalig. Wanneer de aanbieder een periode is afgemeld, geldt bij opnieuw aanmelden voor het eerste jaar een tarief van €5,- per volledige kalendermaand.